6'22_budování chodníků a obrubníků ve čtvrti Knovíz 22

Obrázek 1 z 4